Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

De personuppgifter som du lämnar till Säkra Larm i Sverige AB, Box 115, 431 22 Mölndal hanteras säkert och med diskretion. Vi ser till att dina personuppgifter lagras säkert och hanteras på ett säkert och juridiskt sätt.

TREDJE PARTER                                                            

Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Vi kommer dock att behöva dela dina personuppgifter inom Säkra Larm i Sverige AB eller till tredje part. Denna överföring är en tvingande del av köpeavtalet med Säkra Larm i Sverige AB och kan inte väljas bort. Dina personuppgifter kommer delas med följande:

  1. Datatjänstleverantör. Dina uppgifter kommer att lagras på deras servrar som endast är tillgängliga via säkra, krypterade anslutningar.
  2. Kundtjänst. De är första länken i kundsupporten. Personuppgifterna delas för att hantera serviceärenden på ett snabbt och effektivt sätt.
  3. Leverantör av övervakningssystem. Vid köp av övervakningssystem delar vi personuppgifter för att de ska kunna installera systemet.
  4. Larmcentral. Utövar bevakningsrörelse för Säkra Larms kunder. Personuppgifterna delas vid val av larmcentraltjänst.
  5. Safeland (United Eyes AB) erbjuder en larmsamverkan tjänst där man koppla in sitt hemlarm till Safeland. Personuppgifterna delas vid val av deras larmsamverkan tjänst.
  6. Kreditbolag. Utför finansiella och administrativa tjänster såsom finansiering och fakturaköp. Har du valt att betala ditt köp med hjälp av finansiering så måste vi dela med dina personuppgifter till dom.
  7. VVS-installatör. Installerar Säkra Larms vattenfelsbrytare. Har du köpt vattenfelsbrytare så måste vi dela personuppgifter för att kunna installera produkten.
  8. Telemarketing företag. Informerar befintliga kunder om erbjudanden och nya produkter via telefon.
  9. Revisorer. De tillhandahåller räkenskapsinformation. Personuppgifterna delas för att vara i enlighet med bokföringslagen.
  10. Telematikoperatörer. Tillhandahåller telematikkort för att för att leverera mobildata. Gäller endast vid köp av larm med telematikkort.
  11. Marknadsföringsföretag. Vi delar din e-postadress med marknadsföringsföretag för att kunna genomföra riktade marknadsföringkampanjer via sociala media.
  12. Myndigheter. På begäran delar vi, enligt lag och myndighetsbeslut, de personuppgifter som följer av beslutet (t.ex. till polisen).

SYFTET MED INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I första hand behöver vi dina personuppgifter för att kunna hantera din beställning. Detta inkluderar att registrera din beställning, skapa ditt avtal och behandla din betalning. Om du har valt att finansiera ditt köp måste vi också föra dina personuppgifter vidare så att den leverantören som du har valt kan behandla din betalning.

Vi behöver också använda dina personuppgifter för att kunna installera utrustningen som du har köpt eller för att kunna skicka utrustningen till dig, och för att kunna stå för garantin som tillkommer produkten.

Har du valt att nyttja extra tjänster, såsom larmcentraltjänster eller larmsamverkantjänster, måste vi skicka dina personuppgifter till tjänsteleverantören så att de kan skapa de nödvändiga kontona och uppkopplingar.

Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster du begärt, och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan även ligga till grund för att vi ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden till dig, och för marknadsundersökning och marknadsföring via e-post och sociala media. Du kan enkelt välja bort användning av dina personuppgifter för marknadsundersökning och marknadsföring genom att kontakta vår kundtjänst via telefon () eller e-post (servicedesk@sakralarm.se).

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna utföra den tjänst eller leverera den produkt som efterfrågats och stå för garantin, samt för att kunna fullgöra den administration som krävs kring detta. I vissa fall är det även nödvändigt att spara personuppgifterna för att vi skall kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

YTTERLIGARE KONTAKT

Som en ny Säkra Larm kund är din upplevelse väldigt viktig för oss. Vi kommer att skicka ut ett formulär via e-post där du kan dela med dig av din åsikt kring hela köpet. Vi har också ett kvartalsnyhetsbrev som innehåller tips, erbjudanden och råd som hjälper dig att hålla ditt hem så säkert som möjligt. Vi vill gärna använda din e-postadress för att skicka dessa till dig. Dessa skickas till angiven e-postadress. Du kan avregistrera dig via länken på nyhetsbrevet eller via e-post till servicedesk@sakralarm.se.

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas utan kostnad. Detta kan begäras från dataskyddsombudet via e-post (dso@sakralarm.se) eller till adressen Säkra Larm i Sverige AB, Dataskyddsombudet, Box 115, 431 22 Mölndal.

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vår kundservice för att begära ändring via e-post (servicedesk@sakralarm.se) eller telefon (010 333 32 93).

Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med den allmänna dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till svenska Datainspektionen.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.