BATTERIER

 

OBS! Är larmet kopplat till Securitas larmcentral, skall du ringa 0771-50 60 75 och meddela om batteribyte. Larmcentralen lägger då larmet i serviceläge och ingen åtgärd vidtages.

  

Vilket larm har du?PG360RExclusivePG10CompleteVistaPlus948